Destination Jokkmokk ekonomisk förening

Destination Jokkmokk ekonomisk förening (DJEF) är en medlemsägd intresseorganisation för besöksnäringen i kommunen med syfte att stärka företagens förutsättningar till hållbar utveckling. Tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella partners verkar vi för ett ökat antal besökare hos våra företag.

DJEF är lokal samverkanspart i det regionala samverkansprojektet ‘Business Capacity Development in Swedish Lapland’. Föreningen äger och förvaltar varumärket för Jokkmokk som resmål – Destination Jokkmokk.

Mellan åren 2015 till 2016 växte besöksnäringen i Jokkmokk med 9% till den nya rekordomsättningen på 291 miljoner kronor. I Turistekonomisk modell, TEM® summeras även 396 000 gästnätter, en ökning med hela 57 % sedan 2012. Under samma tidsperiod har 47 nya årsverken skapats, en ökning med 26% på fyra år. Läs mer här >

 

Medlemsinsatsen är 2000 kr (återbetalas om man utträder)
Medlemsavgift 2019
Medlemsavgift: 100 kr (icke avdragsgill)
Serviceavgift:
 1400 kr (avdragsgill)

Här ansöker du om medlemskap :Ansokan_MEDLEMSSKAP_DJ_Ek_Forening

Verksamhetsplan: Verksamhetsplan

Kontakt

 

DAVID BJÖRKÉN

Kommunikatör

david@destinationjokkmokk.se

Telefon: 070-666 45 78

 

CECILIA LUNDIN

Affärsutvecklare

cecilia@destinationjokkmokk.se

Telefon: 070-0922365

 

Styrelse

Annika Fredriksson, ordförande
Jokkmokks Bryggeri
annikafredrixon1@gmail.com
Telefon: 070-512 23 46

Eva Gunnare, ledamot
Essence of Lapland
eva@eolapland.se
Telefon: 072-234 89 88

Kjell-Åke Aronsson, ledamot
Ájtte- Svenskt fjäll och samemuseum
kjell-ake.aronsson@ajtte.com
Telefon: 070-231 59 98

Lars Lindqvist, ledamot
Årrenjarka Fjällby
info@arrenjarka.com
Telefon: 070-182 18 18

Caisa Isaksson, ledamot
STF Jokkmokks vandrarhem
caisaisaksson@gmail.com
Telefon: 070-236 54 35

Elina Nygård, suppleant
Ájtte- Svenskt fjäll och samemuseum
elina.nygard@ajtte.com
Telefon: 072-509 90 78

Cecilia Lundin, suppleant
Natulife
guideinjokkmokk@gmail.com
Telefon: 073-021 23 65