Fjällsamerna flyttar upp sina renar från kusten eller skogslandet till kalfjället under barmarksperioden. På våren och på hösten passerar de den vackra fjällbyn Årrenjarka som ligger vid foten av fjällvärlden. Under vintersäsongen är renarna utspridda i skogarna kring Jokkmokk för att lättare hitta föda, det är också under vinter det är lättast att träffa renarna.